Træpiller – Et godt valg til opvarmning

By:

Rigtig mange husejere bruger fossile brændstoffer til opvarmning, hvoraf de mest almindelige består af olie eller propan. Disse brændstoffer er desværre ofte dyrere og mere ustabile i prissætningen, og truer det globale klima mere end opvarmning ved f.eks. træpiller. Et træpillefyr kan være et godt alternativ til de fossile brændselstyper, og de eksisterer, og er i brug, mange steder i Danmark. Disse varmeanlæg er lette at planlægge og installere og kan spare en boligejer tusindvis af kroner i udgifter til energi over en kort tidsperiode. Samtidig hermed er der betydelige lokale økonomiske og miljømæssige fordele.

Træpiller er et biobrændstof, der på det seneste har opnået øget opmærksomhed, som følge af de stigende fossile brændstofpriser. Træpiller fremstilles ud fra biprodukter fra skovproduktion og industri og selve processen foregår ved at komprimere flis og savsmuld under høje temperaturer og højt tryk. Træpiller er en kondenseret og ensartet form for energikilde, hvilket gør dem lettere at opbevare og bruge end mange andre biobrændsler. Fyring med træpiller er desuden også ganske enkelt, med få drifts- og vedligeholdelseskrav. Der er meget lidt affaldsprodukt fra afbrænding af træpiller, og med en type træpiller af høj kvalitet, vil du typisk se omkring en fjerdedel kop aske per afbrændt pose.

Biobrændstoffer er brændstoffer, der stammer fra biologisk materiale, som for nyligt har været i live. Der er stor fokus på netop denne form for brændsel, da det er en vedvarende energikilde, som ikke forurener eller udleder CO2, hvorved man ikke behøver at tage miljøspørgsmål som syreregn og globale klimaændringer i betragtning. Endvidere er den måske største fordel ved biobrændstoffer, at de i gennemsnit koster 25-50 procent mindre end fossile brændstoffer og er mere stabile i prisfastsættelsen.

Roskilde Brændesalg er din leverandør er kvalitets træpiller, og kan levere dem både i sække og løst aftippet eller indblæst. De kan kontaktes på mail: info@rbsalg.dk eller på tlf. 40 63 73 34. Læs mere og se udvalget på deres website: www.rbsalg.dk

Posted in: Træpiller