Tips til at vælge de mest miljøvenlige træbriketter

By:

Træbriketter er blevet en meget benyttet form for brændsel i danskernes brændeovne. Dette kan skyldes flere forskellige faktorer heriblandt deres store nemhed i forbindelse med håndtering, samt deres solide og jævne forbrænding. Træbriketter kan altså være et godt alternativ til almindeligt brænde, men forholder det sig med deres miljøvenlighed i forhold til brænde, og er der typer af træbriketter som forurener mindre end andre. Dette vil følgende artikel forsøge at redegøre for.

I forhold til CO2-udledning er træbriketter og almindeligt træ lige godt stillet. Begge former for brændsel er CO2-neutralt, hvilket vil sige at man ved forbrænding af træet ikke udleder mere CO2, end der alligevel vil blive udledt, hvis træet havde fået lov til at nedbrydes i naturen. Træbriketter har desuden også den miljømæssige fordel, at de er dannet fra trærester og savsmuld, som er biprodukter fra træ- og møbelindustrien. Der er altså ikke noget spild ved produktion af træbriketter.

I forbindelse med partikeludledning er er der dog lavet undersøgelser, som påviser at træbriketter generelt brænder mindre rent end almindeligt træ. Den forhøjede emission af partikler formodes at skyldes, at træbriketter generelt giver en meget fin aske, som let kan hvirvles op. Man kan dog formindske partikeludledningen ved at vælge træbriketter af en god kvalitet, og især træbriketter uden lim og bark er meget bedre for miljøet end træbriketter med disse elementer i.

En undersøgelse viste endvidere at runde træbriketter med hul i midten brændte renere end de normale rektangulære modeller. Hos Roskilde Brændesalg forhandler de Pini-Kay træbriketter, som har netop denne form. Den karakteristiske form med et hul i midten opnås ved at benytte en speciel japansk teknik, som også presser træet indefra, og dermed skabes et højere tryk end ved fremstilling af almindelige træbriketter. Pini-Kay briketter brænder med en forkortet flammefase og en forlænget glødefase, hvorved man hurtigere kan skrue ned for ilttilførslen i brændeovnen, og få en meget lang brandtid ud af hver enkel briket. Brændværdien er desuden omkring 4.600 kcal/kg, hvilket er en høj brændværdi for briketter.

Pini-Kay træbriketter kan findes på Roskilde Brændesalgs hjemmeside. De kan desuden kontaktes via mail: info@rbsalg.dk eller på telefon 40 63 73 34. – http://www.rbsalg.dk/shop/briketter-22c1.html

Posted in: Briketter